Wintervuur

De Landelijke Gilde Tildonk nodigde op zaterdag 12 januari alle dorpsgenoten uit op haar WINTERVUUR . Sinds 2002 is dit een gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen tijdens de kerstboomverbranding met winterbarbecue, soep  en allerlei dranken voor klein en groot.

Dit jaar iets speciaal: alle aanwezigen werden getrakteerd t.g.v. het 125-jarig bestaan van de LG. Gesticht in 1894 als Boerengilde, werd onze gilde in 1972 omgevormd tot Landelijke Gilde, met nieuwe opdrachten.

Donderdag was het nog droog weer en konden we met de aanbreng van kerstbomen (ook door de gemeentediensten) een hele stapel klaarmaken. De werkers mochten fier zijn op het geleverde werk.

Maar de voorspellingen waren allesbehalve gunstig: regen en wind zouden vanaf zaterdag over het land komen. In de voormiddag konden de tenten nog met droog weer worden opgezet)

Maar na de middag begon het te regenen – amai, daar gaan al onze inspanningen  – af en toe zelfs stevig. En rond 18u een heuse plensbui.

Als bestuur begonnen we ons zeer ongerust te maken – tegen 19u werd het volk verwacht. En met zo een weer komen de mensen niet naar buiten. Gelukkig veranderde het weer en bleef het vanaf 19u droog.

En zo konden we gratis  aan een 125 à 150 mensen onze cocktail 125 aanbieden. Met Neuzeke jenever als basis en gepresenteerd in een mooie coupe kon de kerstboomverbranding in een goede sfeer van start gaan.

Rond 19u30 konden de “vuurmannen” de stapel kerstbomen ‘te vuur’  gaan. En jawel, ondanks de regen begon  het vuur langs alle kanten te branden. Het blijft een schitterend zicht: gensters alom, warmte van vuur, …..het blijft genieten voor jongeren en volwassenen. En tussendoor een hapje en drankje. Het “wintervuur-feest” is een mooie traditie geworden.

Rond 24 uur was alles weer opgeladen en konden we , vermoeid, maar toch nog tevreden, naar huis. Met dank aan alle helpers tijdens de voorbereiding en bij de opruiming. Volgend jaar (2de zaterdag in januari) rekenen we op beter weer. Met dank aan iedereen die er bij was als werker of toeschouwer.