Ons bestuur

Het huidig bestuur werd in december 2011 via open bestuursverkiezing onder alle leden verkozen voor een periode van 5 jaar en bestaat uit volgende leden :

René Wouters
voorzitter
Lipsestraat 157, Tildonk

    E.H. Theo Havigumana
proost
Werchtersesteenweg 19, Haacht

Bert De Geest
bestuurslid
Grote Baan 189, Wespelaar

    Wil Graumans
bestuurslid
Klein Eikeblok 18, Tildonk

Laurent Snyers
bestuurslid
Mortelstraat 56, Tildonk

    Fred Timmermans
bestuurslid
Berkenlaan 20, Tildonk

Paul Uytterhoeven
bestuurslid
Mortelstraat 31, Tildonk

    Ludo Vandervelde
bestuurslid
Mortelstraat 88, Tildonk

Ingrid Vrancken - Vandenberge
bestuurslid
Woeringstraat 59, Tildonk