Ons bestuur

Het huidig bestuur werd in december 2011 via open bestuursverkiezing onder alle leden verkozen voor een periode van 5 jaar en bestaat uit volgende leden :

René Wouters voorzitter
Lipsestraat 157, Tildonk

E.H. Nikita Skatchkoff proost
Wespelaarsesteenweg 19, Haacht

Bert De Geest bestuurslid
Grote Baan 189, Wespelaar

Wil Graumans bestuurslid
Klein Eikeblok 18, Tildonk

Laurent Snyers bestuurslid
Mortelstraat 56, Tildonk

Fred Timmermans bestuurslid
Berkenlaan 20, Tildonk

Paul Uytterhoeven bestuurslid
Mortelstraat 31, Tildonk

Ludo Vandervelde bestuurslid
Mortelstraat 88, Tildonk