Verslag infoavond "Mijn tuin"

Op 13 maart gaf Ingrid, bestuurslid LG,  een boeiende en leerrijke uiteenzetting over “Mijn Tuin”.

 - Welke werkzaamheden doen we in de lente? En wat doen we (zeker) niet. Veel aspecten kwamen aan bod: de lente-snoei – grondanalyse – kalken en bemesten – compostgebruik - bodembedekking - onkruidbestrijding ...

 -  Welke bio- bestrijdingsmiddelen zijn er op de markt en hoe ze te gebruiken

Een 20-tal mensen luisterden naar de vlotte babbel – we zeggen graag : dankjewel Ingrid.

Aan de deelnemers werd de PP-presentatie achteraf bezorgd – zo kan iedere deelnemer nog eens nakijken of alles goed begrepen werd. En nu maar toepassen in de eigen tuin.

Op een later tijdstip :  snoeien in de praktijk in de tuin van …. je hoort er nog van.