In memoriam: Peter Van Beek

“En Peter?
Peter komt later. Hij is nog onderweg. “

Op vele bestuursvergaderingen van de Landelijke Gilde was dit een vast ritueel geworden. Want Peter was dikwijls onderweg en met veel zaken tegelijk bezig. Een sterke boom met veel takken. 

Peter was afkomstig van Belsele, de streek van Sint-Niklaas en studeerde in Leuven. Mettertijd fladderde hij naar Tildonk en was snel thuis in zijn nieuwe omgeving. Lid worden van Landelijke Gilde was niet voldoende. Hij wilde meer zijn en doen. Wij hebben mogen genieten van zijn aanwezigheid in onze bestuursploeg sinds april 2006. Hij kon snel een analyse maken van een bepaalde situatie en haalbare voorstellen doen. Niet zomaar los uit de pols, maar goed onderbouwde voorstellen. Mede door zijn inbreng kon LG een actieve factor in onze plaatselijke gemeenschap zijn. Als geen ander kon hij zich overal thuis voelen: de eerste test kwam er met Tildonk 900 in het jaar 2007. Samen met de andere bestuursleden heeft hij namens Landelijke Gilde een groot deel van het feestjaar gedragen.
Vanuit Landelijke Gilde was Peter ook op andere terreinen actief: als vertegenwoordiger in de overleggroep van de parochiale verenigingen, Familia en Tildonk Leeft.

Met zijn eigen dynamiek kon hij  er voor zorgen dat de activiteiten van Landelijke Gilde zelf een sterke kwaliteit hadden. Maar evenzeer zorgen voor een hoop praktische beslommeringen: of het nu op de kerstboomverbranding was, of een ledenfeest , of ontbijt en wandeling of op zijn laatste activiteit de Tapas avond. Peter was er bijna altijd bij. Met veel leute en plezier, met spitse invallen en ideeën. Met gedrevenheid. Peter kon vooruitdenken. Toekomst mogelijk maken. Ook gedragen door zijn gelovig zijn.Di e inbreng gaan we nu missen.

© berten.be
© berten.be

Met enkele geleende woorden van Kris Gelaude mogen we zeggen:
“Zoals de wind
een boom ontwortelt,
zo wordt een mens
aan het leven ontrukt.
En voor wie achterblijft
is er de wonde en de leegte.

Toch,
zegt de liefde,
is hij niet afwezig.”

Greta, Eva en Kwint:  wij willen je graag zeggen:
Wij zijn zeer dankbaar dat we Peter hebben mogen kennen en meemaken in de Landelijke Gilde.

Hij is nu voor altijd onderweg, maar blijft bij ons.

Peter, 
jij mag nu rusten. Voor altijd. 

Bedankt voor  je gedrevenheid, je inzet en je verbondenheid.

De bestuursploeg