De antwoorden

Niet alle deelnemers konden op zaterdag 12 september aanwezig zijn tijdens de uitslagavond van onze zoektocht. Om hen toch een idee te geven van de resultaten van hun noeste speurwerk volgen hier de antwoorden.

Antwoorden Fototzoektocht

Dan was er natuurlijk ook nog de schiftingsvraag, de bak met de kabeltjes: hierin zaten er 29 kabels met een totale lengte van 28930 mm. Het juiste antwoord hier was dus 28,930

PS: over deze antwoorden wordt er verder niet meer gecommuniceerd.