35e zoektocht start op zaterdag 24 juni

Landelijke Gilde zorgt voor een echte vakantieactiviteit.

Maak gebruik van dit gratis formulier
Maak gebruik van dit gratis formulier

Langs een aangegeven reisweg, laten wij je kennis maken met mooie en interessante plekjes van Tildonk. Ga op stap (alleen of in groep) en los de vragen op.
Je kan de zoektocht te voet of met de fiets doen. Afstand : ongeveer 3.5 km.
Het vertrek is aan Engelenburcht (Kruineikestraat 5A). De schiftingsvraag bevindt zich aan een venster van fietsen Jos Swiggers (Lipsestraat)

Als hulpmiddel geven wij u een reeks details van foto’s, waarmee de vragen makkelijker kunnen opgelost worden. Goed rondkijken … en de vragen goed lezen. Dan lukt het zeker!

Deelnemingsformulieren zijn vanaf 24 juni te verkrijgen bij de bestuursleden LG
 - René Wouters, Lipsestraat 157
- Paul Uytterhoeven, Mortelstraat 31
- Fred Timmermans, Berkenlaan 20
- Wil Graumans, Klein Eikeblok 18
- Laurent Snyers, Mortelstraat 56
- Ludo Vandervelde , Mortelstraat 88
- Bert De Geest, Grotebaan 189 (Wespelaar)

En op volgende plaatsen:
 - Fernand Janssens, Lipsestraat 47
 - André Engelborghs, Eikeblok 62
 - Engelenburcht, Kruineikestraat 5A
 - bakkerij Wouters-Segers (Woeringstraat1)


Basisprijs per formulier: 5€.
Leden Landelijke Gilde Tildonk hebben recht op één formulier aan 3€.

De zoektocht loopt tot maandag 4 september. Maar je bepaalt zelf wanneer je er aan begint (in 1 trek of in meerdere etappes, met of zonder de(klein) kinderen, …).

De uitslagavond is op zaterdag 9 september vanaf 19u30 in Familia.

Snel beginnen ---- een zomer lang genieten. Echte vakantie !!